Skip to content
Bel 035 - 52 413 89

We zien steeds meer mensen met langdurig klachten na een doorgemaakte Covid infectie, ook wel “Long Covid” genoemd.
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de voornaamste klacht “aanhoudende vermoeidheid” is. 90% van de ondervraagden geeft dit aan. Daarna komen concentratieproblemen (74%) en kortademigheid (70%).

Daarmee heeft Covid de aanhoudende vermoeidheid weer op de kaart gezet.
Aanhoudende vermoeidheid komt namelijk ook voor bij andere aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan vermoeidheid bij wijdverspreide pijn, fibromyalgie,
Whiplash geassocieerde klachten en na kanker.
Dit lijstje is zeker nog niet af, maar het laat zien dat vermoeidheid in de nasleep van een aandoening regelmatig voorkomt. Daarnaast wordt vermoeidheid als zeer beperkend ervaren!

Langdurige klachten en dus ook aanhoudende vermoeidheid leiden op den duur tot allerlei verstrekkende gevolgen ten aanzien van het functioneren en meedoen in het dagelijks leven. Dit heeft vaak invloed op meerdere gebieden van het leven. Dat wil zeggen, de klacht vermoeidheid staat niet op zichzelf. De klacht, de gevolgen en jij zijn onderling, in samenhang, met elkaar verbonden en hebben een wisselwerking op elkaar.
Gezondheid en dus ook ziekte bestaan uit zowel lichamelijke als gedragsmatige/psychologische en sociale invloeden. Om dit te verduidelijken gebruiken we het biopsychosociale model.

In geval van ziekte, of langdurige klachten ten gevolge van een ziekte, zie je dan ook allerlei beperkingen ontstaan op deze domeinen.
Bijvoorbeeld op het sociale domein: beperkingen ten aanzien van jouw sport, sociale activiteiten, hobby’s en werk.
Ten aanzien van het psychologische domein zien we natuurlijk ook de gevolgen. Mogelijk ervaar je zorgen over bijvoorbeeld jouw toekomst, ben je prikkelbaarder, ervaar je stemmingsklachten of heb je concentratieproblemen.
In het biologische domein “het lichaam” zien we uiteraard ook de gevolgen van een doorgemaakte infectie. Jouw vermoeidheid, maar ook bijvoorbeeld het vatbaarder zijn
voor verkoudheden, deconditionering, gewichtsverlies of juist een gewichtstoename.

Dit laat zien hoe verstrekkend de gevolgen zijn t.a.v. langdurige klachten en tegelijkertijd hoe complex het is omdat het invloed heeft op al jouw levensgebieden.

De psychosomatisch werkende fysiotherapeuten van MTC Huizen hebben jarenlange ervaring en kunnen hier een goede begeleiding in bieden.
Zowel bij long Covid, maar ook bij andere langdurige klachten kunnen wij van dienst zijn.
Samen met jou brengen we in kaart wat nodig is om richting herstel te komen. Zodat jij weer de regie over jouw leven ervaart en niet dat de klachten bepalen wat wel of niet kan.