Skip to content
Bel 035 - 52 413 89

Woensdag 3 juli komen fysiotherapeuten samen met oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten in beweging voor een eerlijker contract met de zorgverzekeraars

De marktwerking in de zorg heeft geleid tot te veel macht van de zorgverzekeraars. Regelgeving en bureaucratie leiden tot grote druk bij de fysiotherapeuten. Dit gaat ten koste van het werkplezier en de tijd die wij aan u kunnen besteden. Volgens de actiegroep Fysiotherapie overweegt zelfs 25% van de beroepsgroep te stoppen als gevolg van de toegenomen administratieve lasten.

Minder macht door de zorgverzekeraar
Hoewel er sprake is van een vrije markt is daar bij het afsluiten van de contracten met de zorgverzekeraars weinig van te merken. Zo stellen zorgverzekeraars eisen in hun contracten waar veel weerstand tegen bestaat aan de kant van de fysiotherapeuten.
Een voorbeeld hiervan is het uitvragen van de cliënttevredenheid. Natuurlijk vinden wij het belangrijk uw mening te horen om zo onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren, maar de meeste zorgverzekeraars verplichten ons deze onderzoeken af te laten nemen door specifieke instanties. Hieraan zijn kosten verbonden, die niet worden gecompenseerd in het behandeltarief.

Eerlijke beloning
Ondanks de vrije markt is er geen enkele onderhandeling over de hoogte van het behandeltarief mogelijk. De zorgverzekeraar bepaalt het tarief en wij hebben slechts ‘te tekenen bij het kruisje’. Het tarief is al jaren onvoldoende kostendekkend en al ruim 10 jaar niet verhoogd of geïndexeerd.

Omdat er feitelijk sprake is van een vrije markt hebben veel fysiotherapiepraktijken, waaronder het MTC Huizen, afgelopen jaar de zorgverzekeraar een contractvoorstel gedaan met daarin minder regels en een kostendekkend tarief.  De zorgverzekeraars geven echter aan hier niet op in te “kunnen gaan” en bieden hun onveranderde contracten aan en weer met een onveranderd tarief. Van een eerlijke onderhandeling is dan ook tot op heden geen sprake.

Hoge Werkdruk
Vastgesteld is dat een fysiotherapeut in een eerstelijns praktijk – zoals MTC Huizen – gemiddeld 25 % van zijn werktijd extra in eigen tijd onbetaald administratief werk verricht. Wij zouden onze medewerkers graag een eerlijke beloning bieden, dat is echter gezien de huidige tarieven onmogelijk.

De medewerkers van MTC Huizen steunen de landelijke actie op 3 juli en zullen daarom die week ook in beweging komen voor een betere positionering van de eerstelijnszorg.