Beter met Bewegen voor kinderen met overgewicht

Onze missie BETER MET BEWEGEN geldt zeker voor kinderen met overgewicht.

Heeft uw kind overgewicht en kan hij/zij daardoor niet goed en voldoende bewegen? Neem contact op met het MTC Huizen. Ons streven is uw kind weer voldoende te laten bewegen!

 

MTC Huizen heeft contacten met jeugdverpleegkundigen &jeugdarts van de GGD en een aantal diëtisten en psychologen binnen Huizen om een multidisciplinaire aanpak te kunnen realiseren.

 

Lees verder »
© 2017 | Design by Phytalis